رمزارز

change20_blog_3

19 جولای: انواع صرافی ارز دیجیتال

صرافی ارز دیجیتال خصوصی: شما تنها با دعوت، می‌توانید در این صرافی‌ها عضو شوید.
صرافی ارز دیجیتال عمومی: در آن‌ها خدمات به همه ارائه می‌شود.
صرافی ارز دیجیتال منطقه‌ای: که تنها به کشور یا کشورهای یک حوزه جغرافیایی محدود، خدمات رسانی انجام می دهند.
همچنین صرافی ها و بازارهای رمزارزی بر اساس نوع معاملات قابل انجام، به دو دسته کلی تقسیم می شوند …